Fiber

På Regenten tycker vi om att kunna uträtta våra ärenden på internet. Helst via en uppkoppling som är snabb och pålitlig. Det är också något vi unnar våra hyresgäster. Därför har vi arbetat för att ansluta så många av våra fastigheter som möjligt till fibernätet.

I nuläget finns det anslutningar i Vena, Odensvi, Ankarsrum och i de flesta av våra fastigheter med lokaler och kontor. Men vi är också mitt uppe i projektet för att ansluta våra fastigheter i Rumskulla.

Fiber i Vena

I våra fastigheter i Vena är fibern i full gång sedan 2014. Erfarenheterna är goda och det har varit uppskattat av våra hyresgäster. Tjänsteleverantör är Telia. Äger fibern gör Venet ekonomisk förening. För att nyttja tjänsterna tecknar du om du inte redan är ansluten ett nyttjandeavtal med Venet. Därefter tecknar du avtal för vilka tjänster du vill ha med Telia. 

Venet tillhandahåller all information du behöver besök gärna deras hemsida http://www.venet.se/ eller kontakta dem för mer information.

Fiber i Odensvi

I Odensvi har fibern varit idrift sedan 2015. Information om hur avtal tecknas för att kunna nyttja fibern tillhandahållas av Odensvi fiber.

Regenten som fastighetsägare ansvarar för fiberkabeln fram till anslutningen i lägenheten. Hyresgästerna kan sedan helt själva välja om och i så fall vilka tjänster de vill ha. Detta är sedan en fråga mellan dig och tjänsteleverantören och är inget som vi som fastighetsägare är inblandade i.

Odensvi fiber har mer information om vilka tjänster som kan beställas och hur detta görs. Besök gärna http://www.ffhprojekt.se/odensvifiber/ för mer information om projektet.

Fiber i Rumskulla

I Rumskulla är planeringsfasen för grävning och installationer i full gång. Här skrev Regenten sommaren 2014 på ett avtal med Vimmerby fiber om att ansluta sina båda fastigheter till fibernätet. Arbetet med fibern i Rumskulla har försenats något på grund av ett överklagande om var kabeln ska grävas ner men tvisten är nu avgjord och arbetet fortsätter.

I våra fastigheter kommer varje lägenhet att få en fiberanslutning. Enligt Vimmerby fiber kommer fibern att vara i drift 2016.

Regentens ansvar i egenskap av fastighetsägare är för kabeln fram till anslutningen i lägenheten. Vi ansvarar för den fysiska installationen av fibern i fastigheten och att den fungerar fram till uttaget i er lägenhet. Från anslutningen är det tjänsteleverantören som tillhandahåller nödvändig extrautrustning om ni tecknar ett abonnemang för att kunna använda tjänsterna.

Via fiberuttaget i din lägenhet kan du få tillgång till Internet, TV och telefoni. Efter installationen i din lägenhet är det upp till dig som hyresgäst att bestämma om och i så fall hur du vill använda den. Via hemsidan http://vimmerby.gmarket.se kan du se vilka olika abonnemang, tjänster och tjänsteleverantörer det finns att välja mellan. Abonnemanget för tjänsterna är en fråga mellan dig som hyresgäst och tjänsteleverantören och vi som fastighetsägare är inte inblandade.

Fiber i Ankarsrum

I Ankarsrum tecknar du avtal med Telia för att komma åt tjänsteutbudet via fiber.