Vår affärsidé

Regentens affärsidé är att genom aktiv förvaltning av fastigheter skapa långsiktiga och stabila kundrelationer till gagn för företaget, hyresgäster och lokalsamhället.