Om Regenten

Regenten äger och förvaltar fastigheter avsedda för boende och företagande i Kinda, Västerviks, Vimmerby, Hultsfreds och Söderhamns kommuner. Vi har riktat in oss på mindre orter där vi ser ett behov av professionell fastighetsförvaltning och den service det innebär. Vår roll på orterna är att fylla det tomrum som uppstått till följd av den accelererande urbaniseringen. En utveckling som lett till att människor utanför storstadsområdena har fått avstå service i olika former. Alla människor vill inte bo i statsmiljö och det kommer alltid att finnas en efterfrågan på boende i lugna och natursköna miljöer.

Vår förvaltningsfilosofi innebär att vi löpande och aktivt förvaltar våra fastigheter och genomför ombyggnationer och underhåll för en långsiktig hållbarhet. Vi har ett uttalat mål i att vår förvaltning ska bidra till en positiv utveckling i lokalsamhället. Ett annat led i den långsiktiga hållbarheten är att våra fastigheter har energieffektiva lösningar för att minska påverkan på miljö och ekonomi. Bland annat värms flera av våra fastigheter upp med bergvärme.

Vår framgång bygger på långsiktighet och en lyhördhet gentemot våra hyresgäster. Där vi i vårt förvaltande försöker vara flexibla och skapar unika lösningar baserade på behov och önskemål. I mötet med våra hyresgäster är den personliga kontakten viktig för att bygga upp ett långsiktigt förtroende. 

Idag är Regenten Fastighets AB en koncern bestående av fyra bolag, Regenten Fastighets AB, Regenten Fastighets i Vena AB, Regenten Fastighets i Ankarsrum AB och Regenten Fastighets i Hultsfred & Virserum AB. Tillsammans förvaltar och äger Regenten ungefär 180 lägenheter och 15 kommersiella lokaler på sammanlagt 23 000 kvm och har en omsättning på cirka 15 MSEK.