Industrifastigheten i Rimforsa - Vår första fastighet

Hyresfastigheten i Björkfors - Som förvärvades 2014

Historik

Bolaget Regenten Fastighets AB startas 2005 i samband med att Industrifastigheten på Industrivägen i Rimforsa förvärvades. Här började resan i att bygga ett fastighetsbolag med lokal prägel på mindre orter. Nästa steg blev att Örnen 3 i Kisa förvärvades 2006. Fastigheten hade vid förvärvet stora vakanser och var i stort renoveringsbehov. Sedan dess har fastigheten rustats upp och anpassats efter behov hos de som idag är våra hyresgäster och är nu fullt uthyrd. Strax därefter förvärvades också grannfastigheten Örnen 2. Idag utgör dessa två fastigheter tillsammans Kv. Örnen Kontorshotell. 2006 utökades fastighetsbeståndet även med bostäder i och med förvärvet av fyra hyresfastigheter i Rumskulla och Odensvi.

Vid en expansion av hyresgästen Rimasters verksamheter i Kinda och i Söderhamns kommuner under 2007 och 2008 var vi på Regenten en partner för att tillgodose de lokalbehov som uppstod. Under perioden förvärvades tre industrifastigheter i samband med företagsförvärv i Rimastergruppen. 2013 och 2014 genomförde Rimastergruppen återigen strukturförändringar med Regenten som partner. Det har resulterat i att två av industrifastigheterna genomgått omfattande om- och tillbyggnationer och den tredje har sålts.

Regentens ambitioner att utöka fastighetsbeståndet av bostäder ledde 2014 till förvärv av en hyresfastighet i Björkfors och dessutom förvärvet av ett stort bestånd omfattande ungefär 40 lägenheter i Vena i Hultsfreds kommun. I mars 2015 förvärvades en hyresfastighet i Helgenäs i Västerviks kommun.

Den största affären i Regentens historia genomfördes i juni 2015. Då förvärvade Regenten de två fastighetsbolagen som numera heter Regenten Fastighets i Ankarsrum AB och Regenten Fastighets i Hultsfred & Virserum AB i affären ingick 96 lägenheter och ett antal mindre lokaler i Hultsfred, Virserum och Ankarsrum. Det gör att det totala lägenhetsbeståndet idag uppgår till 185 lägenheter. Därtill har vi 10 000 kvm lokaler avsedda för kommersiell verksamhet.

Efter de händelserika första 10 åren ser vi fram emot att skriva historien för de kommande 10 åren. Under dessa är vår målsättning att fortsatt utveckla bolaget och relationerna till våra hyresgäster.