Flytta in

När du ska flytta in i en av våra lägenheter försöker vi att vara flexibla och strävar efter att möta dina önskemål i så stor utsträckning som möjligt. Det innebär att om du skulle vilja flytta in några dagar tidigare i en lägenhet som står tom försöker vi givetvis lösa det. Men om inget avtalas får du tillträde till din lägenhet från och med klockan 12 det datum då kontraktet börjar gälla.

Nycklar

I normalfallet träffar någon från Regenten dig och lämnar över nycklarna när du flyttar in, vanligtvis vid din nya lägenhet. Detta kan också vid önskemål ordnas på annat sätt. Innan du får tillgång till din lägenhet måste den första månadshyran vara betald. 

Eventuella skador

Trots att lägenheterna besiktigas innan en ny hyresgäst flyttar in händer det att vi missar något. Därför är det bra att tänka på att du direkt anmäler eventuella skador som inte påtalats. Annars kan du bli skyldig att betala ersättning för dem när du flyttar ut.

Hemförsäkring

Glöm inte att teckna en hemförsäkring! I ditt hyreskontrakt har du förbundit dig till att ha en giltig hemförsäkring. En hemförsäkring är också bra att ha om något tråkigt inträffar.