Industrifastigheten i Rimforsa - Vår första fastighet

Fastighet i Hjorted som förvärvades 2021

Historik

Bolaget Regenten Fastighets AB startas 2005 i samband med att Industrifastigheten på Industrivägen i Rimforsa förvärvades. Här började resan i att bygga ett fastighetsbolag med lokal prägel på mindre orter. Nästa steg blev att Örnen 3 i Kisa förvärvades 2006. Fastigheten hade vid förvärvet stora vakanser och var i stort renoveringsbehov. Sedan dess har fastigheten rustats upp och anpassats efter behov hos de som idag är våra hyresgäster och är nu fullt uthyrd. Strax därefter förvärvades också grannfastigheten Örnen 2. Idag utgör dessa två fastigheter tillsammans Kv. Örnen Kontorshotell. 2006 utökades fastighetsbeståndet även med bostäder i och med förvärvet av fyra hyresfastigheter i Rumskulla och Odensvi.

Vid en expansion av hyresgästen Rimasters verksamheter i Kinda och i Söderhamns kommuner under 2007 och 2008 var vi på Regenten en partner för att tillgodose de lokalbehov som uppstod. Under perioden förvärvades tre industrifastigheter i samband med företagsförvärv i Rimastergruppen. 2013 och 2014 genomförde Rimastergruppen återigen strukturförändringar med Regenten som partner. Det har resulterat i att två av industrifastigheterna genomgått omfattande om- och tillbyggnationer och den tredje har sålts.

Regentens ambitioner att utöka fastighetsbeståndet av bostäder ledde 2014 till förvärv av en hyresfastighet i Björkfors och dessutom förvärvet av ett stort bestånd omfattande ungefär 40 lägenheter i Vena i Hultsfreds kommun. I mars 2015 förvärvades en hyresfastighet i Helgenäs i Västerviks kommun.

Den största affären i Regentens historia genomfördes i juni 2015. Då förvärvade Regenten de två fastighetsbolagen som numera heter Regenten Fastighets i Ankarsrum AB och Regenten Fastighets i Hultsfred & Virserum AB i affären ingick 96 lägenheter och ett antal mindre lokaler i Hultsfred, Virserum och Ankarsrum. Därefter har vi kompletterat vårt bestånd med ytterligare fastigheter i Kisa, Vena, Virserum och Vimmerby.

Under 2018-2020 hade återigen hyresgästen Rimaster förnyade lokalbehov efter en kraftig expansion. Återigen var Regenten lokalpartner och har i olika omfattning byggt till, byggt om och anpassat industrifastigheterna i Rimforsa, Horn och Söderhamn.

Under början av 2021 förvärvades ett fastighetsbestånd om ca 50 lägenheter i Hjorted, Tryggbo AB. Bolaget har införlivats i Regenten gruppen och heter numera Regenten Fastighets i Hjorted AB.

Det gör att det totala lägenhetsbeståndet idag uppgår till ca 250 lägenheter, på totalt ca 16 300kvm. Därtill har vi ca 12 200 kvm lokaler avsedda för kommersiell verksamhet.

Under januari 2022 har Regenten Fastighets AB gått in i ett delägande av Fastigheten Kinda Flarka 14:11 i Horn. Delägande är via Fastighetsutveckling i Horn AB. Se vidare info under Lokaler och kontor.

Vi ser framemot en fortsatt händelsrik utveckling under kommande år.