Här finns våra lägenheter!

Regentens lägenheter finns i orter med nära till naturen. Här kan vi erbjuda våra hyresgäster ett boende i lugn och naturskön miljö vilket vi tror bidrar till en större livskvalitet med mindre stress. I samhällena finns det tillgång till service såsom lanthandel, förskola och skola.

Vi vill vara med och bidra till en positiv utveckling i de samhällen i vilka vi verkar. Därför ser vi det som självklart att delta i och sponsra aktiviteter i samhällena och vi organiserar med jämna mellanrum själva en Regentendag för våra hyresgäster.