Fastighetsutveckling i Horn AB har förvärvat fastigheten Flarka 14:11 i Horn av Bergdahls under januari 2022

Övertagande omfattar en Industrifastighet på Industrigatan i Horn på ca 4000kvm där det idag bedrivs verksamhet av Expose Interiör, Rimaster Cab & Mechanics och Bergdahls. Lokalerna utgör ytor för kontor, produktion och lager.

Fastighetsutveckling i Horn AB har bildats i anslutning till förvärvet av intressenter till verksamheter i fastigheten och ägare till angränsande fastighet. Bolaget har följande delägare

- Expose Interiör AB

- Rimaster Cab & Mechanics AB

- Regenten Fastighets AB

- Vesterhult Företagsutveckling AB

- Condestra Företagsutveckling AB

- Drögshult Förvaltning AB.

I och med förvärvet av fastigheten har ägarna ambitionen att utveckla fastigheten för de verksamhetsbehov som finns på kort och lång sikt och att undersöka möjligheten till en etablering av ett företagscenter på orten där olika aktörer kan verka i ett regionalt perspektiv i södra Kinda med Horn som bas. 

Se även artikel => Corren 2022-01-20

Angränsande fastighet Kinda Flarka 14:12 ägs sedan ett antal år tillbaka av Regenten Fastighets AB, se vidare info Våra lokaler.