En solig sommardag i Björkfors

Björkfors

Lugna och sköna Björkfors ligger vykortsvackert på sluttningarna ner mot sjöarna Åsunden och Björkern. Här finns möjlighet att hyra båtplats vilket ger tillgång till hela Åsundens sjö och kanalsystem och du kan ta dig via Kinda kanal och sedan på Göta kanal ut på havet. I Björkern ligger ön Valö som är en gammal festplats. Sommartid drivs här ett utomhuscafé och det hålls konserter. På Valö finns också en populär badplats där det varje sommar finns möjlighet att gå i simskola.

På vandrarhemmet i Björkfors finns det möjlighet att hyra kanoter. Varje sommar hålls också Björkfors marken då knallar säljer mer eller mindre nyttiga saker på gatan genom orten. Här finns också den berömda nostalgimacken där det på sommarhalvåret anordnas bilrelaterade aktiviteter. 

Beställning av fiberanslutning har skett och är under pågående projektering  av ITSAM för slutförande under 2022