Bröksmyravägen 31

I fastigheten finns industri och kontorslokaler omfattande 3400 kvm. Under 2014 och 2018-2019 har vi för att möta behov hos hyresgästen i fastigheten uppfört en tillbyggnad avsedd för lagerverksamhet och en större tillbyggnad av produktionslokaler och kontor. Nya ventialtionssystem med värmeåtervinning och ny bergvärme anläggning har även installerats i anslutning till tillbyggnad 2018-2019.

Hyresgäster

Fastighetsbeteckning: Björnänge 14:2

 

 

 

 

 

 

 

 

Lediga lokaler

Här har vi för närvarande inget ledigt. Titta gärna under Ledigt för att se alla våra lediga objekt.