Vår vision

Regenten ett lokalt utvecklingsorienterat fastighetsbolag med hög attraktionskraft för hyresgäster.

 

Vår affärsidé

Med hyresgästerna i fokus, förvärva, förädla och förvalta bostäder och kommersiella lokaler, främst i södra Östergötland och norra Småland.

 

Vår affärsinriktning

Bolagets affärsinriktning är att äga och utveckla ett blandat fastighetsbestånd med bostäder, kommersiella lokaler och samhällsfastigheter.