Våra kärnvärden

I vår verksamhet låter vi oss styras av fem kärnvärden vilka ska vägleda oss till stabila och goda hyresgästrelationer.

Enkelhet

Det ska alltid vara enkelt att ha med Regenten att göra. Därför har vi flera kommunikationskanaler och eftersom vi är ett relativt litet företag med få medarbetare kommer du snart att känna till vilka som arbetar i företaget och du har kontakt med. Att vi är en litet företag ger oss korta och snabba beslutsvägar. 

Pålitlighet

Vi strävar alltid efter att vi ska hålla det vi lovar och att våra hyresgäster kan lita på det vi säger. De ska också kunna lita på att nödvändiga åtgärder genomförs. Genom att hyresgästerna kan lita på oss blir också deras tillvaro med oss fri från bekymmer.

Glädje

Genom att vara professionella, visa omtanke, vara engagerade och lösningsorienterade, skapar vi glädje.

Delaktighet i lokalsamhället

Vi på Regenten vill i vår verksamhet verka för och bidra till en positiv utveckling i lokalsamhället. Genom en långsiktighet i både vårt ägande och i relationen med hyresgäster blir vi en del av lokalsamhället och de investeringar vi genomför kommer också lokalsamhället till del.

God ekonomi

En stabil ekonomi i Regenten är en förutsättning för att vi ska kunna förvalta våra fastigheter på ett långsiktigt och hållbart sätt. Det ger oss också möjlighet att kunna hantera oväntade men nödvändiga åtgärder.