Om Regenten

Regenten äger och förvaltar fastigheter avsedda för boende och företagande i Kinda, Västerviks, Vimmerby, Hultsfreds och Söderhamns kommuner. Vi har riktat in oss på mindre och medelstora orter där vi vill vara en aktör som bedriver en professionell förvaltning av fastigheter och den service det innebär.  Det finns en efterfrågan på boende i lugna och natursköna miljöer med närheten till naturen och möjlighet till god livskvalitet. Många söker sig idag ifrån den urbaniserade storstadsmiljön. 

Vår förvaltningsfilosofi innebär att vi löpande och aktivt förvaltar våra fastigheter och genomför ombyggnationer och underhåll för en långsiktig hållbarhet. Vi har ett uttalat mål i att vår förvaltning ska bidra till en positiv utveckling i lokalsamhället. Ett annat led i den långsiktiga hållbarheten är att våra fastigheter har energieffektiva lösningar för att minska påverkan på miljö och ekonomi. Våra fastigheter värms till största delen upp av bergvärme (ca 80% av totala ytan i fastighetsbeståndet).

Vår framgång bygger på långsiktighet och en lyhördhet gentemot våra hyresgäster. Där vi i vårt förvaltande försöker vara flexibla och skapar unika lösningar baserade på behov och önskemål. I mötet med våra hyresgäster är den personliga kontakten viktig för att bygga upp ett långsiktigt förtroende. 

Idag är Regenten Fastighets AB en koncern bestående av fem bolag, Regenten Fastighets AB, Regenten Fastighets i Vena AB, Regenten Fastighets i Ankarsrum AB, Regenten Fastighets i Hultsfred & Virserum AB och Regenten Fastighets i Hjorted AB. Tillsammans förvaltar och äger Regenten ungefär 250 lägenheter och 16 kommersiella lokaler på sammanlagt 28 500 kvm och har en omsättning på cirka 24MSEK.