Våra lokaler och kontor

Våra lokaler och kontor avsedda för kommersiell verksamhet finns i Kinda, Vimmerby och Söderhamns kommuner. Fastigheterna i Rimforsa, Horn och Söderhamn är främst lämpade för verksamheter inom lättare industri, lager och verkstad. Medan fastigheterna i Kisa och Rumskulla har många potentiella användningsområden inom exmpelvis service, utbildning, småskalig tillverkning och kontor.